Möte kring nattvandring i Visby

Just nu finns ingen fungerande nattvandrarverksamhet i Visby. När Hem- och skolaföreningarna las ner, rann också den nattvandrande verksamheten ut i sanden. Det vill nattvandraren Lennart Ahlgren nu ändra på, men det behövs fler frivilliga.

Landshövding Marianne Samuelsson kallade till ett möte på fredagen för att diskutera frågan.

Landshövdingen tycker att det är viktigt att det finns vuxna ute på kvällarna som en trygghet för ungdomar som är ute.

Samhället kan inte ta över föräldrarollen utan vuxna och föräldrar har ett gemensamt ansvar för barn och ungdomar, säger landshövdingen.