Gotland försvinner som län 2010

Ansvarskommiten som ser över landets indelning föreslår att 21 län blir 6-9 regioner. Då är Gotland för litet för att för att vara en egen region.

För att bli en egen region krävs ett universitetssjukhus, ett universitet, en gemensam arbetsmarknad och en befolkning på 1-2 miljoner.

De kraven gör att Gotland måste välja mellan att höra till Östra Götaland som kan bestå av Östergötland, Jönköpings län och norra Kalmar län eller så kan Gotland ingå i Stockholms län, som utöver det inte förändras, enligt Aktuellt i Sveriges Television och Dagens Nyheter.

Ansvarskommitten föreslår att den nya regionindelningen börjar gälla redan år 2010. Den 28 februari ska kommittén presentera sitt slutgiltiga förslag.