Arbetslivsinstitutet försvinner i mars

Arbetslivsinstitutet på Gotland slår igen sina portar den sista mars. De anställda är nu uppsagda och några har redan börjat på andra jobb.

Trots att sammanlagt 15 forskartjänster försvinner från Arbetslivsinstitutet så tror Carina Bildt, som är biträdande enhetschef, att forskningen kan fortsätta. Men då i högskolans regi.

Högskolan har sökt bidrag från utbildningsdepartementet för att kunna knyta Arbetslivsinstitutets forskare till sig. Men beskedet från regeringen får inte ta för lång tid, för då tvingas de anställda att söka andra jobb, konstaterar Carina Bildt.