Eva Nypelius föredrar Bornholms-modell

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) är kritisk till att gotlänningarna förlorar inflytande om ön blir en del av en större region i framtiden.

Om Sverige delas in i 6-9 nya storregioner istället för dagens 21 län måste Gotland välja mellan att höra till Östra Götalands-regionen eller Stockholms-regionen.

Ansvarskommittén som föreslår förändringen vill att varje region har universitet, universitetssjukhus, gemensam arbetsmarknad och en befolkning på minst 500.000, men gärna 1-2 miljoner. Det tolkar Eva Nypelius som att det är sjukvårdsfrågor som i första han fått styra.

Eva Nypelius själv är mest intresserad är den lösning som valts för den danska ön Bornholm. De hör till Köpenhamns-regionen, utom i frågor som regional utveckling. På tisdag får kommunen besök från den danska ön och de ska då bland annat prata om regionindelning.

Även om det är ont om tid fram till 2010 när förändringen föreslås vara genomförd så tycker Eva Nypelius att den här typen av förändringar ska genomföras snabbt. Och hon vill inte ha en lokal folkomröstning när Gotland ska välja mellan regionerna Östra Götaland eller Stockholm, utan det valet kan kommunfullmäktige göra.