Elavbrott i Eksta

Det är just nu strömavbrott vid Bopparve, Käbbe och Kronvalds i Eksta. 266 kunder kan vara berörda, men på GEAB tror de att det är färre än så.

GEAB har ännu inte personal på platsen och vet inte vad strömavbrottet i Eksta beror på.

Det tidigare avbrotts i Follingbo är nu åtgärdat.