Lärarna ha höjd och rättvis lön

Lärarna på Gotland vill ha en löneökning i år på mer än 3,5 procent. De vill dessutom rätta till, som de anser, orättvisa skillnader i lön bland lärarna på Gotland.

I ett brev till Gotlands kommun inför årets löneöversyn skriver Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund att det finns tydliga geografiska skillnader mellan lärarlönerna.

Lärare i Klinte och Sudrets skolområden har ofta en lägre lön jämfört med samma lärargrupper i övriga skolområden, anser facken. Också lärare i Roma och i Södervärns skolområde har lägre lön och det behövs extra satsningar för att rätta till detta, anser de.