EU pengar till Hejnum Kallgate

Länsstyrelsen på Gotland har fått pengar ur EU:s LIFE-medel för att restaurera våtmarksområdet Kallgate i Hejnum.

Restaureringen innebär att ytterligare delar av Natura 2000-området ska röjas försiktigt för införande av bete, samtidigt som känsliga djur och växter ska skyddas.

Projektet ska pågå till och med 2011. I mitten av februari ska länsstyrelsen ha ett möte i Hejnums bygdegård för att berätta om hur restaureringen av våtmarksområdet Kallgate i Hejnum ska gå till.