Miljon till forskning om värme i kyrkan

Det handlar om att värma upp kyrkorna så effektivt och billigt som möjligt. Men det får inte vara för varmt inne vintertid och inte heller för fuktigt - då trivs mögel.

Skonsam och energieffektiv uppvärmning av kyrkor och andra äldre byggnader studeras just nu i ett forskningsprojekt vid Högskolan på Gotland.

Tor Broström, lektor i energiteknik, leder projektet som hittills har fått sammanlagt närmare en miljon kronor från Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten och EU Mål 2.

Det gäller att värma upp kyrkorummen så effektivt och billigt som möjligt, utan att förstöra de kulturhistoriska föremålen. Det får inte vara för varmt inne vintertid - då riskerar framförallt träföremål att spricka och tappa färgen - och det får inte vara för fuktigt - då trivs mögel.

Numera finns nyskapande värmelösningar. Luftvärmepumpar är ett exempel och i kyrkorna på Fårö och i Etelhem har man infört fuktstyrd uppvärmning och Lau kyrka har fått golvvärme i kyrkbänkarna och infravärme i ljuskronorna.

Enligt Tor Broström ligger Sverige - och inte minst Gotland - i framkant på det här forskningsområdet.