Rolf K oroad över en regionindelning

Ansvarskommittén, som ser över Sveriges framtida indelning i regioner, började nu läcka information. Moderate riksdagsledamoten Rolf K Nilsson från Gotland, är oroad över att Gotland kan komma att försvinna som eget län.

Landets 21 län föreslås istället bli sex till nio regioner, och Gotland försvinner då som eget län och blir istället en del av Stockholm eller Östra Götaland.

”Det ser sannerligen inte bra ut, tycker moderate gotländske riksdagsledamoten Rolf K Nilsson. Hur gärna jag än vill kan jag inte se detta förslag som något annat än att det ska bli lättare att styra Sverige - uppifrån.

Det blir färre människor som ska bestämma över allt fler, skriver Rolf K Nilsson i ett pressmeddelande.