Centerpartister misstänks för jäv

Tre ledande centerpartister på Gotland misstänks för så kallat delikatessjäv. Alla tre beslutade i kommunstyrelsen om minskade kostnader för betodlarna - samtidigt som de själva odlar sockerbetor.
Beslutet kritiseras nu av kommunens oppositionsråd Björn Jansson (s) som överväger att låta pröva beslutet.

Det handlar om centerpartisterna Eva Nypelius, Per-Olof Jakobsson och Lars Thomsson som alla sitter i kommunstyrelsen. 

Där drev de i en omröstning igenom  beslutet om sänkta hamnavgifter för betodlarna, samtidigt som de har egna intressen i sockerbetsodlingen.

De tre politikernas gårdar levererade sockerbetor till Danisco i fjol. Detta är ett brott som kallas delikatessjäv, enligt juristern Leif Pedersén på Sveriges kommuners och landstings förbund.

Delikatessjäv är en lindrigare form av jäv som kan uppstå om en beslutsfattare har speciella relationer till någonting som berörs av beslutet.

För medlemmar av kommunfullmäktige gäller dock mildare regler när det gäller jäv, om det inte är en betydande del av ledamöterna som har egna intressen i en speciell fråga.

Oppositionsrådet, socialdemokraten Björn Jansson, tänker nu agera och låta pröva om något fel har begåtts i samband med beslutet i kommunstyrelsen.