Visbybo föreslår öar utanför Kallis

En visbybo kommer med en rad förslag över hur de nya badbryggorna vid Kallbadhuset i Visby kan konstrueras.

Visbybon föreslår en inåtbuktad trappa mot havet som också kan utnyttjas som läktare.

Förslagsställaren vill också se en bred brygga som också kan fungera som utomhusscen.

Dessutom föreslås att det utanför bryggan byggs mindre öar i havet, som dels kan fungera som vågbrytare och dels vara mål för kortare simturer.

Förslagen har skickats till tekniska förvaltningen.