Halv miljon till säkrare stad

Gotlands kommun vill även kommande sommar få bort buslivet, framförallt i Visby innerstad.

Därför ansöker man nu om en halv miljon kronor i bidrag från socialdepartementet.

Inför sommaren 2004 antogs ett program i tio punkter för att få bättre ordning i Visby sommartid. Insatserna har därefter vidareutvecklats 2005 och 2006. Bland åtgärderna kan nämnas kampanjen ”Drick varannan vatten”, policyn för alkoholtillstånd har skärpts, socialtjänsten jobbar mer på fältet och en tillnyktringsenhet har etablerats.

Kommunen bedömer att behoven kommande sommar är liknande och att man även framöver vill följa 10-punktsprogrammet. Därför ansöker kommunen om 500 000 kronor från socialdepartementet för samordnade insatser för ökad trygghet.