Botaniker är mot kalkbrytning

Svenska Botaniska Föreningen vill att Miljödomstolen avslår Nordkalks ansökan om att få bryta kalk vid Ducker i Bunge.

Nordkalk vill ju öppna ett nytt 170 hektar stort och cirka 33 meter djupt kalkstensbrott i Bunge och även anlägga ett nästan en mil långt transportband från brottet till fabriken vid Storungs.

Botaniska föreningen hävdar att det stora brottet kommer att innebära stora skador på ett av landets mest värdefulla naturområden och påpekar dessutom att täktverksamheten strider mot den av fullmäktige antagna översiktsplanen för Gotlands kommun.