Tveksamt med subventionerade bettaxor

Det är tveksamt om en kommun kan stötta en näringsgren genom att sänka hamntaxan för bettransporter, vilket kommunstyrelsen beslutat att göra.

Det säger kommun- och landstingsjuristen Leif Petersén, som i tidigare sändningar påtalat att tre betodlande politiker var jäviga vid kommunstyrelsens förra sammanträde.

Han säger att en kommun kan välja differentierade taxor, men måste då ha starka skäl för särbehandling av vissa transporter.

Opositionsrådet, socialdemokraten Björn Jannson tycker inte att det är rimligt att subventionera hamntaxor för bettransporter utan vill att man snarare borde se över taxorna för alla transporter.