Mindre is i Östersjön

Om hundra år kommer det inte att finnas någon is runt Gotland. Det visar klimatberäkningar som SMHI gjort.

I klimatsimulatorer blandas väderdata med beräkningar på väntade koldioxidutsläpp. Och prognoserna pekar på minskad isutbredning.

Det är is-säsong i Östersjön från mitten av november till slutet av maj.

Om det är en normal vinter så är det en del av den tiden fruset längs den svenska östkusten, i Rigabukten, Finska viken och hela Östersjön norrut.

Men de is-scenarier som SMHI nu tagit fram visar på 65 procents minskad utbredning av is om hundra år.

Beräkningarna visar att den is som normalt ligger på Gotlands västra sida - från Visby och söderöver - inte kommer att bildas där i framtiden.