Gotländska betkvoter säljs till Skåne

Gotländska betodlare säljer nu sina sockerkvoter, främst till Skåne. Den som förmedlar mest kvot är Mats Wilson på Roma Redovisningsbyrå, som anställt en person extra just nu för att hinna med betkvotsförsäljningen.

Enligt Mats Wilson har priserna på sockerkvot minskat kraftigt det senaste året, från omkring 1 900 kronor per ton till 400-400 kronor per ton.

Köparna finns främst i Skåne men också i Blekinge. Bland kunderna finns en skånsk jordbrukare som vill köpa omkring 1 500 ton vilket motsvarar en odlingsyta på 200 hektar.

Att sockerbetskvoterna nu säljs påverkar inte en eventuell produktion av etanol, eftersom man inte behöver någon kvot för att producera betor till etanoltillverkning.

Reporter Karin Brindt
karin.brindt@sr.se