Färdtjänstavtalet sägs upp

Gute taxi kommer att sluta köra färdtjänstresor för Gotlands kommun redan från den sista februari i år, mer än ett år i förtid. Anledningen till att avtalet upphör i förtid, uppges vara att det varit svårt att få till ett fungerande samarbete mellan kommunen och taxibolaget.

Det har länge varit problem med färdtjänstresorna, med klagomål på långa väntetider och kommunen har tidigare hotat säga upp avtalet.

Anledningen är bland annat att Gute Taxi haft problem med att ha tillräckligt med specialfordon som kan ta rullstolar. En del av klagomålen har också riktats mot beställningscentralen Samres i Eskilstuna.

Gotlands kommun arbetar nu med att få tag på någon annan som kan köra färdtjänstresorna från den 1 mars.

Avtalet skulle egentligen ha löpt ut den sista mars 2008.