Kameror på färjan vållar oenighet

I dag tisdag hålls muntlig förhandling och syn ombord på en av Destination Gotlands färjor i Visby hamn.

Det handlar om de övervakningskameror som placerats ut på båten och som de anställda och Justitiekanslern, JK, ifrågasatt.

Länsstyrelsen har sagt ja till att rederiet får sätta upp omkring 50 övervakningskameror på färjan. Men personalen har överklagat och fått stöd av JK som anser att kameraövervakningen kan uppfattas som kränkande.

Länsstyrelsen däremot anser att säkerhetsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Dom i länsrätten väntas nästa vecka.