Det gotländska vattnet undersöks

Länsstyrelsen på Gotland kommer att arrangera ett flertal möten kring det gotländska vattnet.

Mötena, som vänder sig till alla intresserade, handlar om vattnet i sjöar, grundvatten och kustområden och syftet är att ta fram en beskrivning av kvalitet, risker och påverkan.

Resultatet ska bilda underlag för de åtgärder som kommer att behövas för många gotländska vattendrag.