Vad händer med skolan i Östergarn?

Den säregna Östergarns folkskola, som ritats av arkitekten och målaren Axel Herman Hägg, bör vara en del av den offentliga besöksnäringen, även efter det att skolverksamheten flyttats till Kräklingbo.

Det hoppas fotografen och kulturpersonligheten Svante Hedin i Anga, i ett brev till Gotlands kommun.

Han pekar på den stora betydelsen som besöksnäringen har för Östergarn och konstaterar att många på Östergarnslandet har engagerat sig för vad som ska hända med byggnaden efter det att skolan flyttats därifrån.