Beslut om ligghall står fast

Djurskyddsmyndigheten överklagar inte kammarrättens dom när det gäller ligghallar för korna som går ute året om på Revingefältet i Skåne.

-Kammarrätten har med kravet om torra och rena liggplatser för djuren i sin dom om dispens. Därmed handlar det om en bevisfråga. Vi är oense med kammarrätten i frågan om djuren verkligen har tillgång till torra och rena liggplatser. Bevisfrågor tar inte Regeringsrätten upp, därför har vi beslutat att inte överklaga, säger Djurskyddsmyndighetens chefsjurist Carl-Gunnar Fridolfsson till TT.

Nu har både länsrätten i Skövde och kammarrätten i Jönköping kommit fram till att djuren har det bra utan ligghallar.

Genom kammarrättens dom beviljas djurägaren undantag från ligghallskravet till utgången av maj 2009. Då hoppas Carl-Axel Dahlgren att djurskyddslagen ska ha ändrats så att han slipper skriva en ny dispensansökan.