Skottar lär av öns bönder

Gotland får i dag besök av 20 representanter för den skotska lantbruks- och landsbygsnäringen. De ska framför allt informera sig om möjligheter för lantbrukare att vidga sina företag med kompletterande verksamhet, som till exempel småskalig energi och turistsatsningar.

Skottarna kommer bland annat att besöka Lövsta, gotlandsmjölk i Othem, en lamm- och biproducent, en biogasanläggning och Vamlingbo prästgård.