Bättre miljö på medicinkliniken

Arbetsmiljöverket har ställt krav på förbättringar av arbetsmiljön vid medicinkliniken på Visby lasarett. Kommunen ålades att kartlägga orsakerna till inomhusklimatet och upprätta en handlingsplan.

Vid en inspektion som gjordes i mitten av januari framkom att det finns en åtgärdsplan, men att allt ännu inte blivit gjort.

Arbetsmiljöverket konstaterar att kommunen uppfyllt kraven och avslutar ärendet, men tänker ändå följa upp åtgärderna före sommaren.