Måste lära sig flytta gamla

Personalen vid det särskilda boendet Iliansgården i Hemse saknar tillräckliga kunskaper för att bedöma risker inför förflyttning av vårdtagare. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Kommunen ska nu se till att de anställda utbildas om hur de ska göra i olika förflyttningssituationer och även förebygga att de anställda drabbas av belastningsskador vid arbete i tvättstugan och vid disk och sophantering.

Vid inspektionen framkom också att objudna gäster varit inne i Iliansgården och att pengar och mediciner försvunnit. Därför behövs bättre rutiner för låsning och arbetsgivaren ska undersöka om det finns risk för våld eller hot och det ska finnas rutiner för hur det ska hanteras.

Även arbetsmiljön vid gruppbostaden vid Silvergatan i Hemse och ungdomsboendet vid Jungmansgatan får liknande påpekanden från Arbetsmiljöverket.