Fåröbo får 25 000 för mögelsanering

En fastighetsägare på Fårö har beviljats drygt 25 000 kronor för mögelsanering. Pengarna kommer från fonden för fukt- och mögelskador och är sju procent av den totala reparationskonstanden.

I fastigheten på Fårö har bland annat hela golvbjälklaget och all isolering rivits ut. Panelen på väggarna i köket har tagits bort och marken i grunden har schaktats bort.

Dessutom har hela huset luktsanerats.