Inga beslut om säkerhetsbälten

Det är inte säkert att kollektivtrafiken och skolskjutsarna på Gotland får alkolås och säkerhets bälten den närmaste tiden.

Inga beslut är fattade, men ambitionen finns där.

Det säger tekniska nämndens nye ordförande Kjell Skalberg (c), som just nu arbetar med underlaget för en ny upphandling av samhällsbetald trafik.