Tände eld på sopbehållare fyra gånger

En 57-årig man har dömts vid Gotlands tingsrätt för skadegörelse och övergrepp i rättssak.

Mannen har vid fyra tillfällen tänt eld på sopbehållare som tillhört Gotlandshem.

Han har också hämnats på ett vittne genom att klippa av ekrar på vittnets cykel.

Mannen dömdes till 60 timmars samhällstjänst. Han ska också betala drygt 7 000 kronor i ersättning till Gotlandshem och 5 000 kronor till det vittne han kränkt.