Förundersökning mot polis nedlagd

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot en polis på Gotland som misstänkts för tjänstefel.

Polisen hade anmälts till riksenheten för polismål sen denne vägrat att ta emot en anmälan om brott.

Åklagaren anser att brottet är ringa och anser inte att det finns nån anledning att fullfölja förundersökningen.

Det var i början av förra året som en läraren ingrep vid ett bråk i en gotländsk skola. Eleverna polisanmälde läraren och läraren polisanmälde eleverna.

Men polisen tog aldrig upp lärarens anmälan utan utredde bara elevernas anmälan.

Det fick läraren att anmäla polisen. Anmälan skickades till riksenheten för polismål. Åklagaren beslutade att inleda en förundersökning, men en vecka senare lades förundersökningen ner.

Åklagaren ansåg att det inte fanns anledning att fullfölja förundersökningen och brottet bedömdes som ringa.