Ska inventera örnar

Lars Tydén i Visby har fått länsstyrelsens uppdrag att inventera häckande kungsörn på Gotland.

Arbetet ska utföras fram till sista juli i år och beräknas kosta länsstyrelsen 80 000 kronor.