Kritik mot gatuavstängning i Slite

Cementas önskemål att stänga av Storgatan i Slite förbi själva fabriksområdet, har vållat mycket diskusssion bland sliteborna.

Cementa korsar Storgatan med sina fordon mellan 100 och 200 gånger om dagen och tycker därför att vägen skall stängas av ur säkerhetssynpunkt. Istället vill man att trafiken skall gå via Solklintsvägen.

Men Lars-Henning Larsson, som är född och uppvuxen i Slsite, gillar inte förslaget att gatan ska stängas av.

Han tycker att det finns andra sätt att lösa problemet, till exempel genom trafikljus eller en tunnel under gatan.

Cementa skulle också kunna bidra med någon motprestation, till exempel i form av en simhall, som kompensation till sliteborna, tycker Lars-Henning Larsson.