Vårdköerna i stort sett borta

Gotlands kommun har tidigare varit en av de sämsta regionerna i landet med de längsta vårdköerna. Men enligt den senaste statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting har Gotland nu bland de kortaste vårdköerna i landet.

Ibland måste man vänta tills en specialistläkare kommer till Gotland och då kan väntetiden bli längre än sex månader.

Visby lasarett genomför årligen 3 500 planerade operationer och 1 000 akuta.

Veronica Hermann, som är vårdkoordinator på Visby lasarett, vill också uppmana patienterna att höra av sig om de tycker att de får vänta för länge på en operation.

Lasse Ahnell
Lasse.Ahnell@sr.se