Många småföretag drabbas av betstoppet

När sockerbetsodlingen i stort sett upphör på Gotland, kan betodlingens alla kringnäringar tvingas minska med uppemot 300 årsanställda.

När betodlingen i stort sett upphör på Gotland drabbar det också andra verksamheter. Ett exempel är uthyrningen av betmaskiner. Raoul Holmberg på gården Massarve i Barlingbo är en av dem som nu måste säga upp anställda och sälja sina maskiner.

På Gotland finns ett tiotal maskinentreprenörer som inriktat sig på att hyra ut till betodlare. Av dem kommer många säkert att behöva dra ned på antalet anställda. Även om det kanske bara handlar om en till ett par personer per företag så kan det handla om en minskning av sammanlagt 300 årsanställda om alla kringnäringar räknas in.

För Raoul Holmberg som byggt upp hela sitt företag kring betodlingen och som mest haft tre anställda innebär det att han måste tänka i helt nya banor. Han, liksom övriga odlare, klarade inte de höga fraktkostnaderna i kombination med sjunkande sockerpriser.

Ulrika Uusitalo Fernholm
Ulrika.Uusitalo@sr.se