Nedläggningsbeslut KU-anmäls

Regeringen KU-anmäls för sitt beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet (ALI).
Det är socialdemokraten Raimo Pärssinen som vill att riksdagens konstitutionsutskott ska granska om regeringens hantering av ärendet överensstämmer med det beredningstvång som finns i regeringsformen.

Pärssinen anser bland annat att regeringen bara gett vaga och allmänna förklaringar till sitt beslut och att ingen beredning skett.

Arbetslivsinstitutet som är ett nationellt forskningscentrum för frågor som rör arbetslivet har 15 forskartjänster i Visby och kontoret i Björkanderska magasinet ska vara tömt den sista mars.