Vattenfrågor diskuteras vid möten

Vattenmyndigheten kommer till Gotland i mars för ett av sju vattenmöten i sydöstra Sverige. Det handlar om hur vattenfrågor skall hanteras i framtiden. Det är första gången organisationer och allmänheten blir ombedd att tycka till om vårt vatten i framtiden.

Effekter av översvämningar är en av de många frågor som den nya vattenförvaltningen arbetar med.

Ett annat uppdrag är att arbeta för god vattenkvalitet.

Vattenmyndigheten och länsstyrelserna skall gemensamt beskriva hur vattnen mår och hitta lösningar för att förbättra vattnens kvalitet. Och här är det viktigt att alla bidrar med sina synpunkter.

På varje möte kommer både personal från vattenmyndigheten och länsstyrelsen att finnas på plats. Mötena kommer att handla mycket om hur man gemensamt skall kunna arbeta för ett bättre vatten. En viktig diskussionspunkt för många är ”vattenråd”, som skall vara brukarnas egna forum för vattenfrågor.