Lärare reser ut i stora världen

Lärare och rektor vid Donnergymnasiet i Klintehamn reser i höst till Sydafrika. Samtidigt reser representanter för Christopher Polhemsgymnasiet i Visby till Bangladesh.

Skolorna har valts ut till ”Den Globala Resan”, ett samarbetsprojekt mellan myndigheten för skolutveckling och Sida.

Syftet med resorna är att öka det globala perspektivet i undervisningen.