Avslår överklagande om Lekarve

Regeringen har idag torsdag avslagit överklagandet av detaljplanen vid Lekarve i Sanda.

Det är den blivande samfällighetsföreningen i Lekarve som överklagat länsstyrelsens beslut att skapa ett nytt fritidshusområde vid Lekarve.

Planen omfattar 22 tomter strax söder om Västergarns samhälle.