Cementa får öka produktionen

Miljödomstolen gav idag Cementa i Slite tillstånd till fortsatt och ökad produktion av cement. Tillståndet är förknippat med en rad villkor och krav på ytterligare miljöutredningar.

Miljödomstolen kom idag med en deldom när det gäller Cementas tillstånd för anläggningen i Slite. Tillståndet gäller både fortsatt drift av anläggningen och tillstånd att bränna olika avfall.

Cementa får nu tillstånd tillbåde fortsatt och ökad cementtillverkning i Slite. Tillståndet gäller en årlig tillverkning av 2,75 miljoner ton cement.

För att tillverka cementen får Cementa elda med avfall, farligt avfall, plast, däck, biobränsle, kol och olja.

En del av de villkor som miljödomstolen ställer är att Cementa minskar utsläppen i luften, marken och vattnet. Villkor ställs också på mängden farliga ämnen i det avfall som Cementa vill elda.

Det ställs också krav på hur avfallet ska lagras och att Cementa ska dämpa bullret från fabriken. Senast om ett år ska favbriken ha dämpat bullret.

Miljödomstolen ger också Cementa i uppdrag att utreda hur utsläppen och rökgaserna ska begränsas. Bolaget får nu två år på sig att minska utsläppen och redovisa vad som gjorts.

Det miljödomstolen inte tagit ställning till i domen är hur mycket som får släppas ut i luften när det gäller stoft och olika typer av föroreningar. Det väntas den slutliga domen att ge besked om.

Miljödomstolen överlåter också på länsstyrelsen att godkänna andra bränslen och åtgärder mot damm eller luktstörningar.

Cementas miljöansvariga Kerstin Nyberg säger i en kommentar att domen i stort sett följer den ansökan som Cementa lämnat.