Gotlandia är på väg mot varvet

Gotlandsbolagets snabbfärja HSC Gotlandia -som skadades i senaste stormen - är nu på väg till varv i Falkenberg.

”Varvsvistelsen tar nog några månader eftersom det är fler fartyg som står i kö vid varvet”, säger verkställande direktören Jan-Erik Rosengren vid Gotlandsbolaget.

Färjan låg förtöjd vid kaj i Fårösund då förtöjningslinorna brast i den hårda blåsten. Det blev då ett stort hål i sidan på fartyget som nu skall repareras.

En provisorisk reparation har utförts och Sjöfartsinspektionen har godkänt att fartyget får lämna kaj och gå till varv.