Många vill ha hyreslägenhet i När

Det visar en enkät som Närs hembygdsförening delat ut till alla som bor i När, Lau och Burs och Garda.

Gotlandshem har tidigare visat intresse för att bygga nya hyreslägenheter i När och enkäten visar att 20 personer då skulle vara intresserade av att flytta in.
- Jag trodde inte att det skulle vara så många, säger Arne Ohlsson, ordförande i När hembygdsförening.
Det är tjugo stycken som visat intresse, åtta skulle vilja flytta in inom ett år. Två stycken vill flytta in om två år och tre stycken inom tre år.
Det som främst efterfrågas, är lägenheter i markplan.
- Sexton stycken av de som lämnat in svar vill ha lägenheter i markplan, berättar Arne Ohlsson.
Yngsta 17 år
Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro är det inte bara äldre och pensionärer som visat intresse för framtida hyresrätter i När.
Den yngsta som svarat ja på enkäten är 17 år och flera andra intresserade är i 20-årsåldern.
Annars är det folk i blandade åldrar ända upp i 80-års åldern som anmält sitt intresse.
Arne Ohlsson säger att han tycker att det är tråkigt att skolan i När nu verkar läggas ner redan till hösten när intresset för boendet är så pass stort.
- Den här enkäten bör ju väcka politikerna. De bör ju ta hänsyn till sånt att det finns en möjlighet till utveckling och inflyttning, säger Arne Ohlsson. 
Han  hoppas att det ska finnas hyreslägenheter i När inom ett år, eller kanske något längre.