Ungdomar väljer närproducerad mat

En stor undersökning som gjorts på en ungdomssajt på internet, visar att 37 procent av ungdomarna helst köper lokalt producerad mat.
Bland annat eftersom den känns säkrare.

Enligt aktuell statistik, skriver Lantbrukets affärstidning ATL, finns det mellan 3 000 - 4 000 småskaliga livsmedelsföretagare i landet.
En tredjedel av dessa har sin verksamhet på landsbygden.