Ska diskutera kommunens budget

I mitten av maj samlas kommunledningen under fyra dagar för att sätta de ekonomiska ramarna för Gotlands kommuns verksamhet.

Diskussionerna kommer att vara både mer övergripande ekonomiska resonemang som konkurrensutsättning, försäljningar och personalbehov.

Men det handlar också om mer detaljerade frågor som handlar om kommunens flytt från innerstan till P18. Om kommunens växel ska flytta, om det ska byggas en ny speedwaybana och hur kommunens fastigheter ska minska sitt el- och oljeberoende.

I slutet av maj ska de framtida budgetplanerna presenteras.