Bidrag kan sökas för landsbygdsturism

Den som har en bra idé när det gäller turism och landsbygd kan söka pengar för att förverkliga sin idé hos Jordbruksverket. Totalt finns tio miljoner kronor att ta del av för den som vill utveckla turismen på landsbygden.

Pengarna finns tillgängliga både för organisationer, föreningar och nätverk.
Idén ska vara av nationellt intresse och vara till nytta för en större målgrupp.
Som exempel på områden nämns trädgårdsskötsel, boende på landet, ökad sysselsättning, samarbete och kompetensutveckling.
Ansökan ska vara inne senast 25 maj.