Hon ska studera Stenkyrka socken

Arkeologen Majvor Östergren ska titta närmare på Stenkyrkas skatter, bildstenar och den spännande hamnen i Lickershamn.
Hon har av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, tilldelats ett stipendium på 140 000 kronor.

- Jag ska titta närmare på hamnen, skatterna, hur de är utbredda och vilka gårdar de ligger på, berättar arkeologen och länsantikvarien Majvor Östergren. Förhoppningen är att kanske få fram lite mer om vem som hade makten i hamnen. Vem som drev handeln och sjöfarten under vikingatiden.

Majvor Östergren har valt att specialstudera en av öns mest skatt-täta socknar. I Stenkyrka har, liksom i Grötlingbo, de flesta av öns skatter kommit i dagen.
Stipendiet hon fått för att dyka ned i Stenkyrkas historia är på 140 000 kronor och kommer att göra det möjligt för henne att kliva av jobbet på länsstyrelsen ett tag och ägna sig åt Stenkyrkas skatter, bildstenar och den spännande hamnen i Lickershamn.
Men hon går inte in i arbetet med någon särskild tes att det var si eller så i Stenkyrka på vikingatiden.
- Jag brukar försöka att inte göra det för det låser och hindrar en. Gör man det förutsättningslöst tror jag att man har de bästa chanserna att nå bra och riktiga resultat, säger Majvor Östergren.