Burgsvik kan få kommunens växel

Växeln vid Gotlands kommun kan komma att flytta till Burgsvik. De elva i personalen har informerats om förslaget, som ska diskuteras i samband med kommunpolitikernas budgetberedning i mitten av maj. Men Gotlands telekomchef är skeptisk till en flytt.

Det är regiondirektören Bo Dahllöf som kommit med förslaget om att eventuellt flytta kommunens växel till Burgsvik och Uniguides gamla lokaler, som redan i dag ägs av kommunen.

Men Ulf Lundquist som är kommunens telekomchef tror att det kan bli svårt att få personalen, elva tjänster stor, att vilja följa med till Burgsvik. De jobbar schema och då kan det vara klurigt att åka kollektivt.
Vad som också är viktigt är att en eventuell kommunväxel i Burgsvik utan problem ska kunna fungera ihop med kommunens interna datanätverk. De många telefonsamtalen, uppemot 5-7000 om dagen, får inte skapa problem för telefonledningarna och inte orsaka teleavbrott. Ulf Lundquist tycker att det vore bättre om växeln flyttade med den övriga kommunala flytten till P18.

Strax innan jul debatterade Gotlands kommunfullmäktige om Storsudrets framtid. Då sa kommunalrådet Eva Nypelius att det kunde bli tal om omlokalisering av kommunal verksamhet till just Storsudret, även om hon helst ville se jobb där engagemanget kom underifrån.

Om politikerna i samband med budgetberedningen tycker att förslaget att lägga kommunens växel i Burgsvik är värt att gå vidare med, blir det en utredning om hur en flytt skulle kunna gå till, också rent tekniskt och vad det i så fall skulle kunna kosta.

Mika.Koskelainen@sr.se