Fler bilister håller hastigheten

Fartkamerorna på väg 143 norr om Roma har haft en dämpande effekt på bilisternas hastigheter, även om kamerorna inte varit igång förrän nu. Det säger Roger Nyd som är chef för den gotländska trafikpolisen.