DNA-labbet på högskolan används inte

Högskolan på Gotlands DNA- laboratorium, som kostat över en miljon kronor, har inte använts på flera år.
Högskolan saknar pengar för att använda laboratoriet.

- Det handlar om något så enkelt som att man måste söka forskningspengar inom högskolan och just nu har vi fått avslag på de pengar vi sökt, säger Hans Jansson, planeringschef vid Högskolan på Gotland.
Men labbet har använts, både till en del forskning men även till grundutbildningen i arkeogenetik. Alltså genetiska studier av arkeologiskt material.
Exempelvis har igelkotts-projektet använt sig av labbet. Där tittade forskarna på DNA från igelkottar i olika länder, vilka man tror människan förde med sig då den vandrade upp i Norden.

DNA- analyser används även till nutida forskning men nu finns det inga pengar för att driva labbet vidare.
- Så kan man uttrycka det ja. De forskare som sökt pengar har inte fått det av vetenskapsrådet, säger Hans Jansson.
Labbet ska nu användas för grundutbildningen och förhoppningsvis för forskning, om nu pengar till det beviljas.
- Det är inte många högskolor som har de här resurserna, det tror vi kan locka både forskare och studenter till oss, säger Hans Jansson.