Företagsklimatet sämre på Gotland

Gotland tappar två placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Enligt den senaste listan hamnar Gotland på 234:e plats bland landets kommuner, där skånska Vellinge hamnar i topp.

Uppåtgående trender på Gotland är enligt undersökningen bland annat företagandet och högre utbildningsnivå bland befolkningen.

Företagarna tycker inte att kommunpolitikernas och tjänstemännens attityd till företagande liksom servicen till företagen har förbättrats nämnvärt, jämfört med tidigare enkäter.

Största privata arbetsgivare på Gotland är företaget Payex (tidigare Faktab) som ar omkring 425 anställda.

Svenskt Näringsliv konstaterar att en kommuns geografiska läge inte verkar spela nån större roll för företagsklimatet och inte heller vilken politisk majoritet det är i kommunfullmäktige.