Nordkalk vill skapa näringslivsfond

Företaget Nordkalk planerar att avsätta pengar från brytningen i Bungetäkten för att utveckla det lokala näringslivet på norra Gotland.

En sådan fond skulle kunna skapa möjlighet för unga gotlänningar att stanna kvar på norr i stället för att tvingas söka arbete söderut eller på fastlandet, anser företagsledningen.

- Hur fonden skulle se ut är ännu för tidigt att säga något om, säger den nye platschefen Hans Gustafsson som förhandlar med kommunledningen om förslaget.

Totalt beräknas den nya täkt som bolaget ansökt om att få starta, ge mellan 16 och 17 miljarder under 25 år.

Det framgår av ansökningshandlingarna som nu ska behandlas av Miljödomstolen i Stockholm.