Flera brister i sophanteringsplan

Länsstyrelsen på Gotland anser att det finns flera brister i det förslag till renhållningsordning som kommunen skrivit.
Bland annat saknas tydliga mål för hur avfallet på Gotland ska minska.

Det saknas också en bedömning av hur avfallsplanen påverkar miljön.

Enligt kommunens planer ska hushållssoporna sorteras i två högar. En som kan komposteras och en som kan brännas.

Det brännbara ska Cementa ta hand om i Slite. För det som ska kompostera krävs tillstånd, men det saknar kommunen än så länge.

Länsstyrelsen skulle också vilja se vilka mål kommunen har för att minska mängden sopor på Gotland på sikt.