Fler kan påverkas av planerad täkt

De undersökningar som Nordkalk låtit göra på norra Gotland är för bristfälliga för att man ska kunna göra en ordentlig bedömning av hur grundvattnet kommer att påverkas.
Det hävdar det konsult företag, LWWMG, som på uppdrag av en markägare tittat närmare på Nordkalks hydrologiska undersökning och miljökonsekvensbeskrivning.

Företaget hävdar att det är troligt att också fastighetsägare söder om stora vägen mot Fårösund kommer att påverkas, och då ska även de anses som sakägare, anser företaget.

Också två biologer på högskolan har skrivit till miljödomstolen och de anser att den planerade täkten bör stoppas.
Dels på grund av de höga naturvärden som finns där, dels eftersom det finns risk att grundvattnet påverkas.